“Az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet akkor kap, ha viselik. A népdal is mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítõ ereje.”

(Kodály Zoltán)

 

A Biharugrai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, és a Biharugrai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének Népdalköre 1997. március 12-én alakult Biharugrán és azóta is folyamatosan mûködik. Tagjai elsõsorban nyugdíjasok, vezetõjük: Pacsika Istvánné.

Az Egyesület célja, és tevékenysége, a Biharugrán élõ nyugdíjas állampolgárok érdekvédelme, érdekképviselete a nyugdíjbiztosító, egészségbiztosítási pénztár, egészségügyi intézmények, helyi önkormányzat felé. A közéleti, kulturális, szociális és egészségvédelmének segítése. 

Az Egyesületet elsõsorban a helyi önkormányzat támogatja, de az adó 1 %-ból felajánlott összeg is segítségükre van. A bevételeket az Egyesület mûködési költségeire fordítják.

Az Egyesületen belül mûködõ népdalkört szintén Pacsika Istvánné vezeti. Az évek során a tagok kitartó munkájának köszönhetõen a népdalkör híre és az általuk képviselt színvonal folyamatosan növekedett. A népdalkör jórészt Biharugra kulturális eseményein képviseli a népzenei kultúrát, továbbá megyei és területi rendezvényeken is képviseltetik magukat. Tagjaik még ma is gyûjtik a népdalokat, a faluban élõ idõs rokonokat felkeresve. Az így csokorba szedett dalokat megtanulják, megõrizik, s továbbadják megye-, sõt országszerte. 

Évente mintegy 30 meghívásnak, felkérésnek tesznek eleget.

Eredményeik, Elismeréseik:

A Népdalkör immár 13 éve mûködik. Sikerük bizonyítéka a számtalan fellépés a környezõ települések rendezvényein, még a határon túl is.

 Legkiemelkedõbb eredményük, amelyre a legbüszkébbek:

•    2009. február 28-án Szeghalmon rendezett „Szülõföldünk Békés Megye” elnevezésû fesztiválon elnyert arany minõsítés.

További díjaik:

•    Nagyszénáson rendezett Ki-Mit-Tud versenyen 3. helyezést értek el 2003.május 17-én.

•    Zsadányban megrendezésre került Ki- Mit -Tud versenyen  2004,2005,2006 évben is elnyerték a megtisztelõ elsõ helyért járó díjat.

 

Szervezetük összetartó ereje a kitartás, a tenni akarás másokért, másoknak.

Örömmel vesznek részt minden rendezvényen.

2009-ban felléptek több település farsangi mulatságán: Sarkadon, Vésztõn, Sarkadkeresztúron. Nõnapi ünnepségen szerepeltek: Zsadányban, március 15-ei megemlékezésen Biharugrán. 

Anyák napi ünnepségen : Nagyszalontán és Zsadányban vettek részt.

A Kórus szinte minden évben fellép a berekfürdõi Országos Nyugdíjas Találkozón.

Õsszel az Idõsek Világnapja alkalmából több településen, rendezvényen voltak fellépõk.

Decemberben, a helyi karácsonyi rendezvények állandó szervezõi, résztvevõi:

Ilyenkor helyi és más településekrõl érkezõ óvodások és kisiskolások is mûsorral készülnek, a Népdalkör pedig ajándékcsomaggal lepi meg a gyerekeket.

 

Partnerkapcsolataik:

Belföldön: Zsadány, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Vésztõ, Békés, Magyarhomorog nyugdíjas szervezetei.

Külföldön: Nagyszalonta nyugdíjas egyesülete, Nagyvárad nyugdíjas egyesülete

 

Az Egyesület, illetve Népdalköre igen fontos szerepet tölt be a falu életében, jelképezi a tenni akarást egy olyan településen, ahol egyre kevesebb lelkes tenni vágyó ember van.

Szerencsére a rengeteg akadály, a szûkös anyagi helyzet, a technikai feltételek hiányossága nem tántorítja el õket. Hetente összegyûlnek és dalolnak, valamint nem kevés számú felkérésnek tesznek eleget. Összeköti õket a népzene és népdal szeretete.

Úgy érzik, hogy rájuk még szükség van ebben a mai elkeseredett világban. Munkálkodásukkal azt szeretnék elérni, hogy az utókor átvegye, majd továbbörökítse a népdal, a népi hagyományok kincseit.

A 13 év mindenképpen figyelemre méltó tény a Népdalkör, és az Egyesület életében. Példa nélküli eredményeikkel nemcsak létjogosultságukat bizonyították, hanem messzire vitték, és ismertté tették Biharugra nevét.

 

Pontos cím:       Biharugrai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

                         5538 Biharugra Erzsébet u. 25

Levelezési cím:  Pacsika Istvánné 

                         5538 Biharugra Erzsébet u.101

Adószám:         18381016-1-04

 

 

Köszönjük a támogatást!

 

A kistelepüléseken élők számának megtartása, növelése, életminőségének javítása, valamint ezzel összefüggésben ezen települések fejlesztése érdekében a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos vezetésével kidolgozásra került a Magyar Falu Program. A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására.

A 2022. évre vonatkozóan

a Biharugrai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
is pályázott a programszervezési támogatásra, melynek keretében
FCA-KP-1-2022/4-001557 pályázati azonosítószám alatt
2.000.000 Ft támogatásban részesült.

 

A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.

https://www.biharugra.hu/index.php/component/content/article/20-fooldal/698-biharugrai-nyugdijasok-erdekvedelmi-egyesuletenek-programszervezesi-tamogatasa-2022

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA BIHARUGRÁN"

"Tájház tetőjének felújítása és eszközbeszerzés Biharugrán"

NEAG-KP-1-2021/1-000992 sz. pályázat projekttábla

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Belterületi utak fejlesztése Biharugrán

Gépjármű bezserzés_Biharugrai Vadásztársaság

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022

babakotveny