Iskolánk, a Szabó Pál Általános Iskola Biharugra község egyik legrégebbi intézménye. A biharugrai oktatás történetének legkorábbi (fellelt) írásos emléke egy esperesi feljegyzés, amely 1788. január 9-én történt. Bizonyítja, hogy intézményünk õse (1950-ig jogelõdje) a református egyház volt.

Az iskola több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelõ-oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet ébrentartására, a különféle világnézetû emberek cselekvõ együttélésének gyakoroltatására.

Pedagógiai hitvallásunk:

Olyan iskolát akarunk, amely biztos alapismereteket, használatképes gyakorlati ismereteket nyújt minden egyes tanulója számára. A társadalom által elvárt értékeket nemcsak közvetíti, de biztosítja is azok érvényesülésének színterét.

Figyelmet fordít a szabadidõ hasznos eltöltésére éppúgy, mint a szélesebb látásmódot adó hagyományok ápolására.

Gyermekeinkbõl mûvelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni.

E cél elérése érdekében dolgozunk.

Pápáné Gyulai Klára tanító

 

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022

babakotveny