Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek és üzlet működési engedélyek nyilvántartása:

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek és üzlet működési engedélyek nyilvántartása.

 

 

Birtokvédelmi eljárás:

P26 nyomtatvány - Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben.

Birtokvédelmi kérelem.

Birtokvédelmi határozat végrehajtására kérelem.

Birtokvédelmi eljárás.

 

 

 

 

A gyermekvédelmi ellátások kérelem nyomtatványai és az igényléshez kapcsolódó egyéb nyomtatványok
(a Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr által jóváhagyott és e célra rendszeresített formanyomtatványok):

Nyomtatvány _ Környezettanulmány hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához (.docx)

Nyomtatvány _ Környezettanulmány hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához (.pdf)

 

Formanyomtatvány _
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához (.doc)

Formanyomtatvány _
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához (.pdf)

 

Tájékoztatás az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2021. év május hó 12. napján kelt X/1924-3/2021/TFRF számú, a gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó formanyomtatványokat érintő 2021. év május hó 14. napjától hatályos jogszabályváltozásokról szóló leiratának tartalmáról.

Az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet - tekintettel a kormányzati deregulációs szempontokra - 2021. május 14-től hatályon kívül helyezi a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) gyermekvédelmi ellátások igényléséhez kapcsolódó kérelem és egyéb mellékleteit (3-8. és 15-16. számú mellékletek).

A módosítás szerint az ellátások kérelem nyomtatványait és az igényléshez kapcsolódó egyéb nyomtatványokat a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, kitölteni. A formanyomtatványokat a kormányzati portálon, emellett - attól függően, hogy az ellátás megállapítása mely hatóság, szerv hatáskörébe tartozik - a kormányhivatal, vagy a települési önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A dokumentumok www.kormany.hu; valamint http://csaladitudakozo.kormany.hu/ portálokon történő közzétételéről az Emberi Erőforrások Minisztériuma gondoskodik.

 

 

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA BIHARUGRÁN"

"Tájház tetőjének felújítása és eszközbeszerzés Biharugrán"

NEAG-KP-1-2021/1-000992 sz. pályázat projekttábla

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Belterületi utak fejlesztése Biharugrán

Gépjármű bezserzés_Biharugrai Vadásztársaság

Szabó Pál Emlékház turisztikai fejlesztése Biharugrán

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022

babakotveny