A települési értéktárba nemzeti érték felvételét bárki kezdeményezheti. A javaslatok beadása folyamatos. A javaslatokat a letölthető adatlap segítségével lehet megtenni. A kitöltött adatlapot a Polgármesteri Hivatalban lehet beadni. A javaslattételi lap letölthető a http://www.biharugra.hu/dokumentum/javaslatteteli_lap.pdf linkre kattintva.

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet kimondja, hogy a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében az egyes szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni. A Települési Értéktár Bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba.

Az értéktár bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.

A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában, a rendelet által meghatározott formanyomtatvány kitöltésével. A Települési Értéktár Bizottság a hozzá beérkezett javaslatot megvizsgálja, és a megyei, tájegységi vagy települési értéktárak valamelyikébe való felvételéről az értéktár bizottság a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti. Egyúttal a települési és tájegységi értéktáraknak a megyei értéktárba való megküldésekor az értéktár létrehozója javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba. A megyei értéktárban nyilvántartott értékek hasonló eljárás után bekerülhetnek a Nemzeti Értéktárba, amelynek nyilvántartásából választja ki a Hungarikum Bizottság a hungarikumokat.

A letölthető kérdőív (http://www.biharugra.hu/dokumentum/kerdoiv.doc) kitöltésével, kérjük, segítse közös települési értékeink feltárását!

 

A BIHARUGRAI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA elérhető az alábbi linkre kattintva:


http://www.biharugra.hu/dokumentum/szmsz_ biharugrai teb.pdf

 

A Békés Megyei Önkormányzat Békés megye értékeit egy átfogó - bárki számára hozzáférhető - megyei értéktárban összesíti.

A Békés Megyei Értéktár honlapja a

http://ertektar.bekesmegye.com/

link alatt érhető el.

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

babakotveny

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00018