Akit a birtokától megfosztanak vagy a birtoklásában zavarnak és a zavaró cselekmény, körülmény egy éven belül történt, a jegyzőtől kérheti  az eredeti birtokállapot helyre állítását vagy a zavarás megszüntetését. Az eljárás kizárólag kifejezetten erre irányuló, írásbeli kérelemre indul.

A kérelem tartalmazza az alábbiakat:  a kérelmező neve, lakcíme, kivel szemben kér birtokvédelmet (név, lakcím) a tényállás rövid leírása, bizonyítékok felsorolása, illetve a kérelemhez történő csatolása. A kérelem 3.000 Ft értékű illetékköteles.

A kérelem benyújtását követően az ügyintéző a tényállást tisztázza, ha szükséges bizonyítási eljárást folytat le (helyszíni szemlét, tárgyalást tart, tanúkat hallgat meg, stb)  és amennyiben az ügy jellege lehetővé teszi, egyezségkötést kísérel meg a felek között.

Amennyiben a felek között nem születik egyezség, illetve a tényállás tisztázásra kerül az ügyben  a hivatal határozattal dönt, a kérelmet helyben hagyja és kötelezést mond ki vagy a kérelmet elutasítja.

Amennyiben a birtoksértő állapot egy évnél régebben fennáll, úgy birtokvédelemért az illetékes járási bírósághoz lehet fordulni.

 

 

Ügyintéző:

Bai Zsolt aljegyző

tel.: 66/498-295

 

 

Nyomtatványok:

 

P26 nyomtatvány - Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben.

 

Birtokvédelmi kérelem.

 

Birtokvédelmi határozat végrehajtására kérelem.

 

 

 

Kapcsolódó jogszabályok:

 

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

babakotveny

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00018