Értesítjük a lakosságot, hogy a 2022. évi II. félévi adókat -magánszemélyek kommunális adóját és a helyi iparűzési adó előleget, illetve a késedelmi pótlékot
2022. szeptember 15-ig lehet befizetni pótlékmentesen.

 

 

A befizetéseket

  • Postán készpénz-átutalási megbízással (sárga csekk)
  • Banki átutalással
  • Netbankon keresztül (interneten keresztül)

lehet teljesíteni.

 

Azon adózóink, akik befizetésüket átutalással szeretnék teljesíteni, kérjük utaláskor a megjegyzés rovatba szíveskedjenek feltüntetni a kiküldött értesítő bal felső sarkában lévő „Mutató" számot, amely maximum 4 számjegyet tartalmaz, továbbá az adózó nevét.

 

Fokozott figyelmet kérnénk azon adózóink esetében, akiknek több adónemben kell befizetést teljesíteniük Önkormányzatunk felé, hogy a megfelelő összeg a megfelelő adószámlára kerüljön átutalásra.

 

Számlaszámok:

Magánszemélyek kommunális adója:           54000021-10000915

Helyi iparűzési adó:                                     54000021-10003176

Késedelmi pótlék:                                        54000021-10000960

 

Amennyiben a befizetést nem a megfelelő számlára teljesítette, úgy írásban kérheti az összeg átvezetését a hátralékot mutató számla javára.

 

Kérjük a határidő pontos betartását!

Továbbá felhívjuk azon adózóink figyelmét, akik elmaradtak a korábbi év/ek adójával, hogy minél hamarabb egyenlítsék ki a tartozásukat, mert az elmaradásokra késedelmi pótlék számítódik fel.

Biharugrai Adóiroda

 

 

ASP rendszerben működik az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, melynek következtében az adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő befizetése válik lehetővé.

 

Az ASP e-fizetés biztosítja, hogy egy tranzakcióval akár több adószámlán (adónemen)

fennálló tartozás is befizethető.

 

A szolgáltatás a következő címeken érhető el:

https://ohp.asp.lgov.hu

https://ohp-20.asp.lgov.hu

https://eonkormanyzat.gov.hu

https://e-onkormanyzat.gov.hu

 

ASP e-fizetés igénybevételének feltételei:

(Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség fizetése esetén.)

 

Az adófizetési kötelezettség lekérdezéséhez a KAÜ-s (ügyfélkapus, cégkapus) azonosítás után a saját adóazonosító jelet nem kell megadnia.

Amennyiben képviselőként járnak el, akkor a képviselt adózó adóazonosító jelével vagy adószámával kell kitölteni a lekérdezettre vonatkozó adatmezőt.

Ahhoz, hogy a képviselő által az adózó adófizetési kötelezettsége elektronikus úton lekérdezhető legyen, az szükséges, hogy a meghatalmazásról szóló dokumentumot a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt eredeti példányként előzetesen, postai úton, vagy személyesen eljuttassa az önkormányzati adóhatósághoz.

 

Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy az adózással kapcsolatos adatkezelés során az adózó azonosításával, adókötelezettségének keletkezésével, változásával, megszűnésével és teljesítése ellenőrzésével összefüggésben a személyes adatokat a Hivatal a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51. § (2) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 124.

  • (1) bekezdése alapján, az abban foglaltak szerint köteles kezelni.

A következő oldalakon online befizetheti az Önre kivetett egyes XIII. kerületi helyi adókat, illetékeket. A befizetéshez bankkártya szükséges, a befizetés a bankkártya terhére történik.

Az itt teljesített befizetések egyenértékűek a postán vagy átutalással teljesített befizetésekkel.

Kérjük, gondosan ellenőrizze a befizetendő összeget és a célszámlaszámot, mert itt a weboldalunkon nem tudjuk ellenőrizni, hogy Önnek mekkora adóbefizetési kötelezettsége van.

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA BIHARUGRÁN"

"Tájház tetőjének felújítása és eszközbeszerzés Biharugrán"

NEAG-KP-1-2021/1-000992 sz. pályázat projekttábla

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Belterületi utak fejlesztése Biharugrán

Gépjármű bezserzés_Biharugrai Vadásztársaság

Szabó Pál Emlékház turisztikai fejlesztése Biharugrán

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022

babakotveny