A Biharugrai Baptista Gyülekezet bemutatkozása 

Az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején egy lelki ébredés indult el az ország keleti felén. Ennek meghatározó személye a nagyszalontai Kornya Mihály, az õ nevéhez köthetõ a biharugrai baptista misszió születése. Megtérése után égõ szívvel hirdette az igét Ugrán is, és a fiókokból elõkerültek a poros Bibliák.

Az evangélium hatására néhányan átadták szívüket, életüket az Úr Jézusnak, személyes megváltójukká lett. E döntésüket alámerítéssel megpecsételték a Sebes-Körös vizében. Így 1907 nyarán 13 taggal megalakult a Biharugrai Baptista Gyülekezet.

A taglétszám és az érdeklõdõk száma tovább növekedett, ezért a gyülekezet, 1926-ban  áldozatos munkával imaházat építtetett, amely 100 fõ befogadására volt alkalmas.

Ez idõben már saját lelkipásztora volt a gyülekezetnek, körzetnek.

A II. világháború idején is bensõséges volt a gyülekezeti élet, de 1944 Szeptemberében találat érte az imaházat egy német tank felrobbantása közben, és teljesen rommá dõlt.

A jelenlegi imaház testvéri összefogással 1949-ben épült, ekkor kb. 120 tagú a gyülekezet. Az istentiszteleteken és ünnepi alkalmakon énekkar és zenekar szolgált.

A Tsz-esítés idején a megélhetés bizonytalansága miatt sok család városra költözött Ugráról, a baptisták 60-80%-a. Ekkor indult fogyásnak a gyülekezet. Késõbb sem változott ez a tendencia, a fiatalok a tanulás, majd a munkalehetõség miatt kerülnek el a faluból, a gyülekezetbõl. Az idõs generáció Urához „költözött".

Az itt szolgáló szolgáló lelkipásztorok idõrendben a következõk voltak: Kõrösi István, Kovács Imre, Czeglédi Tibor, Fodor Ferenc, Szász Ferenc, Kiss Tibor, Sõrés Attila.

Mára a gyülekezet taglétszáma megfogyatkozott, (a barátkozókkal együtt kb. 30 fõ), de szeretetteljes, családias, befogadó légkörû.

Az 1949-ben épült imaháztatarozás elõtt áll, ez évben április közepén elkezdõdik az épület belsõ felújítása és augusztusban ünnepeljük a gyülekezet megalakulásának centenáriumát, az a vágyunk, hogy méltó körülmények között adjunk hálát a testvériséggel és a vendégekkel együtt. A külsõ felújításra a község önkormányzatával közösen kíván pályázni a gyülekezet. Az Istentiszteletek vasárnap de. 10 és du. 15 órakkor kezdõdnek. Gyermek bibliakört péntek délutánonként tartunk Tóthné Bereczki Éva tetvérnõ vezetésével. Kis ifjúsági órák, pedig változó idõpontban, havonként. Ez az alkalom is, mint jó néhány a körzet közös alkalma. A biharugrai körzethez öt település gyülekezetei tartoznak, egy lelkipásztor vezetésével. A körzet testvérisége idõrõl-idõre szívesen találkozik egymással közös alkalmakon, ilyen pl. az õszi hálaadó napok sorozata, evangélizációk, bemerítések.

Alkalmainkra mindenkit nagy szeretettel várunk!

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA BIHARUGRÁN"

"Tájház tetőjének felújítása és eszközbeszerzés Biharugrán"

NEAG-KP-1-2021/1-000992 sz. pályázat projekttábla

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Belterületi utak fejlesztése Biharugrán

Gépjármű bezserzés_Biharugrai Vadásztársaság

Szabó Pál Emlékház turisztikai fejlesztése Biharugrán

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022

babakotveny