Közlemény a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról

 

 

SZAVAZÁS HELYE, IDEJE

A választópolgárok 2024. június 9-én a részükre megküldött Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhatnak, 6.00 órától 19.00 óráig.

Kérjük, hogy a kiküldött értesítőn mindenképpen győződjenek meg arról, hogy pontosan melyik szavazókörben adhatják le szavazataikat!

A lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgár az önkormányzati választásokon eldöntheti, hogy lakóhelye szerinti vagy – átjelentkezéssel – a bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazókörben kíván szavazni. Az átjelentkezéssel kapcsolatos részletes információkat a II/2. pont foglalja össze.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező, valamint a Biharugrán tartózkodási hellyel nem rendelkező, átjelentkezés útján szavazó választópolgárok Biharugrán az 1. számú szavazókörben (Erzsébet u. 25., Polgármesteri Hivatal) élhetnek választójogukkal.

Az a választópolgár, aki – annak ellenére, hogy szerepel a szavazóköri névjegyzékben – nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszítette új értesítőt igényelhet a Helyi Választási Irodától. 

I./ Folyamatosan benyújtható kérelmek, a központi névjegyzékben szereplő adatok módosítására

Ilyen kérelmet választások közötti időszakban bármikor, folyamatosan be lehet nyújtani, a jelen választásra vonatkozóan pedig az alább feltüntetett határidők figyelembevételével. A kérelem a benyújtását követően megtartott valamennyi választásra szól, amíg a választópolgár vissza nem vonja azt.

I/1. Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel

Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre a nemzetiségének a megnevezése.

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással – a www.magyarorszag.hu honlapon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában benyújtható.

A kérelem a helyi választási irodában személyesen szóban terjeszthető elő, a kérelem kézbesítési meghatalmazott útján történő benyújtásához szükséges nyomtatvány itt letölthető.

A kérelemről a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban dönt.

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

Természetesen bármikor kérheti nemzetiségi regisztrációjának törlését. A június 9-i választásra történő érvényességgel a törlési kérelem szintén 2024. május 31-én 16.00 óráig nyújtható be.

I/2. Fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése

A fogyatékossággal élő választópolgár akadálymentes szavazóhelyiséget, Braille-írásos szavazósablont, könnyen érthető tájékoztatót vagy Braille-írásost értesítő megküldését igényelhet, illetve a korábbi igényét visszavonhatja.

a) Braille-írással készített szavazósablon biztosítására a kérelem benyújtható: 2024. május 31-én 16.00 óráig.

b) Braille-írással készített értesítő és könnyített formában megírt tájékoztató igénylésére vonatkozó kérelem benyújtható: 2024. április 2-án 16.00 óráig

c) Biharugrán az 1. számú szavazókör (Erzsébet u. 25., Polgármesteri Hivatal) akadálymentes.

I/3. A személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem

A választópolgár megtilthatja, hogy a szavazóköri névjegyzékben róla nyilvántartott adatokat (név- és lakcím) a választási irodák a választási kampányidőszakban a jelöltnek vagy listát állító pártoknak – kérésre – kiadják, amely minden választásra érvényes.  Ezt a nyilatkozatát a választópolgár vissza is vonhatja.

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással – a www.magyarorszag.hu honlapon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában benyújtható.

A kérelem a helyi választási irodánál személyesen szóban terjeszthető elő, a kérelem kézbesítési meghatalmazott útján történő benyújtásához szükséges nyomtatvány itt letölthető.

A kérelemről a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban dönt.

I/4./ Más EU-s állampolgárok regisztrációja az Európai Parlament tagjainak választására

Az Európai Unió más tagállamának Magyarországon élő állampolgára dönthet arról, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán szavazati jogát Magyarországon kívánja gyakorolni, és az Európai Parlament magyar tagjainak megválasztásában vesz részt. Az Európai Parlament tagjainak választásán az Európai Unió tagállamainak választópolgára csak egy országban adhatja le szavazatát. A Nemzeti Választási Iroda az Európai Unió más tagállama állampolgárának a magyar névjegyzékbe történt felvételéről tájékoztatja a választópolgár állampolgársága szerinti tagállamot, amely tagállam a választópolgárt törli az ottani névjegyzékből. Így kérelme alapján a magyar névjegyzéken fog szerepelni – és ezért az állampolgársága szerinti tagállamban nem szavazhat – az Európai Parlament tagjainak választásain.

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással – a www.magyarorszag.hu honlapon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában benyújtható.

A kérelem a helyi választási irodában személyesen szóban terjeszthető elő, a kérelem kézbesítési meghatalmazott útján történő benyújtásához szükséges nyomtatvány itt letölthető.

A névjegyzékbe vétel iránti kérelem 2024. május 24. 16:00 óráig,

a névjegyzékből való törlés iránti kérelem 2024. május 30. 16:00 óráig adható be.

A kérelemről a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban dönt.

I/5. Igazolás a választójogról

Bármely nagykorú polgár kérheti a Nemzeti Választási Irodától annak igazolását, hogy a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása alapján vele szemben választójogból való kizáró ok nem áll fenn. Erről a Nemzeti Választási Iroda hatósági bizonyítványt állít ki.

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással – a www.magyarorszag.hu honlapon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában benyújtható.

A kérelem a helyi választási irodánál személyesen szóban terjeszthető elő, a kérelem kézbesítési meghatalmazott útján történő benyújtásához szükséges nyomtatvány itt letölthető.

A kérelemről a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban dönt.

I/6. Tájékoztatás a választási informatikai rendszerben nyilvántartott adatokról

A választópolgár bármikor kérelmezheti a Nemzeti Választási Irodától a választási informatikai rendszerben nyilvántartott adataira vonatkozó tájékoztatást, amelyről a Nemzeti Választási Iroda határozattal vagy végzéssel dönt.

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással – a www.magyarorszag.hu honlapon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában benyújtható.

A kérelem a helyi választási irodánál személyesen szóban terjeszthető elő, a kérelem kézbesítési meghatalmazott útján történő benyújtásához szükséges nyomtatvány itt letölthető.

A kérelemről a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban dönt.

II./ A szavazóköri névjegyzékben szereplő adatok módosítására vonatkozó kérelmek

Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelem – a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeknél meghatározott benyújtási módokon – az alábbi ügyekben adhatók be 2024. április 4-től kezdődően, a felsorolt határidők figyelembevételével.

II/1.Mozgóurna igénylése az európai parlamenti, a helyi önkormányzati, a nemzetiségi önkormányzati általános választáson:

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, hogy szavazatát leadja, mozgóurnát igényelhet.

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással vagy elektronikus azonosítás nélkül – a www.magyarorszag.hu honlapon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában benyújtható.

A kérelem a helyi választási irodánál személyesen szóban terjeszthető elő, a kézbesítési meghatalmazott útján történő benyújtásához szükséges nyomtatvány itt letölthető.

A kérelemről a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban dönt.

A mozgóurna iránti kérelem benyújtható:

a) Nemzeti Választási Irodához:

aa) elektronikus azonosítással elektronikus úton június 7-én 10.00 óráig
ab) elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton: június 5-én 16.00 óráig.

b) Helyi Választási Irodához:
ba) elektronikus azonosítással elektronikus úton június 7-én 10.00 órát követően 2024. június 9-én 12.00 óráig
bb) levélben június 5-ig,
bc) személyesen, vagy kézbesítési meghatalmazott útján: június 7-én 10.00 óráig,

c) Szavazatszámláló Bizottsághoz:
kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel: június 9-én 12.00 óráig

II/2. Átjelentkezés iránti kérelem benyújtása:

Azok a választópolgárok, akik a választás napján Magyarországon, de magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni kérhetik a tartózkodási hely szerinti névjegyzékbe vételüket.

 1. a) Átjelentkezés bejelentett tartózkodási helyre

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán átjelentkezésre az a választópolgár jogosult, aki 2024. február 11-én és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon választókerületben tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2024. június 9-ig tart.

Mivel az átjelentkezés csak a bejelentett tartózkodási hely szerinti szavazókörbe történhet, ezért a kórházban tartózkodók nem tudják gyakorolni szavazati jogukat az önkormányzati és a nemzetiségi választáson (kivéve, ha a választópolgár lakóhelye vagy tartózkodási helye ugyan abban a szavazókörben van, ahová a kórház is tartozik.)

 1. b) Átjelentkezés bejelentett tartózkodási helytől eltérő településre, vagy bejelentett tartózkodási hely hiányában

Átjelentkezéssel akkor is szavazhat a választópolgár, ha választás napján a lakcímétől eltérő helyen tartózkodik és ott nem rendelkezik bejelentett tartózkodási hellyel. Ebben az esetben az átjelentkezés csak az Európai Parlament tagjainak választására terjed ki (tehát a szavazóhelyiségben a választópolgár csak EP választásra vonatkozó szavazólapot fog kapni), és az átjelentkezettek számára kijelölt szavazókörben (Biharugrán az 1. sz. szavazókörben) adhatja le a szavazatát, ha nem létesített bejelentett tartózkodási helyet 2024. február 11-ig.

FONTOS! Bejelentett tartózkodás hely hiányában történő átjelentkezés esetén a választópolgár az önkormányzati választáson, ill. regisztráció esetén a nemzetiségi választáson továbbra is a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben fog szerepelni és ott is tud csak szavazni!

Az átjelentkezési kérelmet legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig kell benyújtani.

Módosítani 2024. május 31-én 16.00 óráig, visszavonni 2024. június 7-én 10.00 óráig lehet.

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással – a www.magyarorszag.hu honlapon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában benyújtható.

A kérelem a helyi választási irodánál személyesen szóban terjeszthető elő, a kérelem kézbesítési meghatalmazott útján történő benyújtásához szükséges nyomtatvány itt letölthető.

A kérelemről a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban dönt.

I/3. Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik és ott kíván szavazni, kérheti külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét. Így Magyarország nagykövetségein vagy főkonzulátusán szavazhat. Kérelme azonban ebben az esetben csak az EP választásra terjed ki. Az önkormányzati és a nemzetiségi választás esetében továbbra is a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékében marad.

A külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig kell benyújtani, visszavonni 2024. június 5-én 16.00 óráig lehet.

A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással – a www.magyarorszag.hu honlapon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában benyújtható.

A kérelem a helyi választási irodánál személyesen szóban terjeszthető elő, kézbesítési meghatalmazott útján történő benyújtásához szükséges nyomtatvány itt letölthető.

A kérelemről a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban dönt.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) célszerű meggyőződni arról, hogy Magyarország mely nagykövetségén, illetve főkonzulátusán működnek külképviseleti választási irodák. Ennek ismeretében nyújtsák be kérelmüket a külképviseleti névjegyzékbe vételre vonatkozóan.

A fentieken túl bármilyen egyéb kérdésükkel forduljanak bizalommal a Helyi Választási Irodához!  

A Biharugrai Helyi Választási Iroda elérhetőségei

1./ A Helyi Választási Iroda vezetője:

Dr. Babák Zoltán jegyző hivatali helyiségének címe: 5538 Biharugra, Erzsébet utca 25.

 telefonszáma: 66/498-100 ;        30/829 2870

 elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ajánlóívek igénylése, átadása

 • jelöltbejelentés,
 • választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése,
 • szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos információk,
 • szavazási levélcsomag személyes átvétele
 • szavazási levélcsomag leadása a szavazás napján 6.00 – 19.00 óráig
 • mozgóurna kérelmek benyújtása
 • Választási Információs Szolgálat (VISZ) munkanapokon 8.00 – 16.00 óráig

Központi névjegyzék vezetésével kapcsolatban munkanapokon 8.00 – 16.00 óráig:

 • nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartás iránti kérelem
 • segítség igénylése a választójog gyakorlásához, Braille-írással ellátott szavazósablon igénylése a szavazóhelyiségben
 • személyes adatok kiadásának megtiltása
 • más EU-s állampolgárok regisztrációja az Európai Parlament tagjainak választására
 • igazolás a választójogról
 • tájékoztatás a választási informatikai rendszerben nyilvántartott adatokról

Szavazóköri névjegyzék vezetésével kapcsolatban munkanapokon 8.00 – 16.00 óráig:

 • átjelentkezési kérelem benyújtása, visszavonása, módosítása
 • külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem benyújtása, módosítása
 • mozgóurna kérelmek benyújtása
 • értesítő újbóli kinyomtatásának igénylése, amennyiben nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszítette

Dr. Babák Zoltán
Helyi Választási Iroda
vezetője

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA BIHARUGRÁN"

"Tájház tetőjének felújítása és eszközbeszerzés Biharugrán"

NEAG-KP-1-2021/1-000992 sz. pályázat projekttábla

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Belterületi utak fejlesztése Biharugrán

Gépjármű bezserzés_Biharugrai Vadásztársaság

Szabó Pál Emlékház turisztikai fejlesztése Biharugrán

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022

babakotveny