Okányi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal
Biharugrai Kirendeltsége

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5538 Biharugra, Erzsébet utca 25.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Tervezi és elkészíti Biharugra Község Önkormányzata és intézménye költségvetését, zárszámadását; Felel az önkormányzat és intézménye finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rendjének betartásáért, a gazdálkodás jogszerű végrehajtásáért; Részt vesz a pénzügyi tárgyú koncepciók, szabályzatok, stratégiai dokumentumok előkészítésében, végrehajtásában; Részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok pénzügyi tárgyú előterjesztéseket tárgyaló ülésein; Ellátja az ASP „gazdálkodás szakrendszer” működtetésével, kezelésével, a rendszerbe történő adatfeltöltéssel kapcsolatos feladatokat, műveleteket és felel azok szakszerűségéért; Ellátja az államháztartásról szóló CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei szerinti gazdasági vezetői feladatokat; Könyvviteli munkát végez; Elkészíti és továbbítja a pénzügyi tárgyú jelentéseket, beszámolókat, továbbá elvégzi az ezekkel kapcsolatos valamennyi egyeztetést és dokumentálja azokat;

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önálló gazdasági szervezeti egység hiányában az államháztartásról szóló CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei szerint a gazdasági szervezetre és gazdasági vezetőre irányadó tevékenységi kör.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetményalapjáról szóló 6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete, az egyéb juttatásokra pedig Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 5/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelői szakképesítés ,

•         Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Pénzügyi, számviteli, gazdaságtudományi szak,

•         költségvetési szervnél szerzett igazolt szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

•         ECDL

 

•         ASP „gazdálkodás szakrendszer” ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés, jó terhelhetőség, stressztűrő képesség, csapatszellem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         képesítést igazoló okiratok másolata

•         a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti fényképes, önéletrajz;

•         a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

•         szakmai gyakorlat, valamint a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása

•         a pályázó nyilatkozata a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési és megismerési jogára vonatkozóan

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bai Zsolt aljegyző nyújt, a 06303015607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Okányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5534 Okány, Kossuth Lajos utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1123-2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

és

•         Elektronikus úton dr. Kiss Mihály jegyző részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: dr. Kiss Mihály jegyző, Békés megye, 5534 Okány, Kossuth Lajos utca 16. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója Makra Tibor polgármester egyetértésével dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.biharugra.hu - 2017. április 12.

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022

babakotveny